Veilig online betalen
Dienst na verkoop + installatie mogelijk op afspraak
Gratis verzending vanaf €75
Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.

WELKOM BIJ HET PRIVACYBELEID VAN Horeca24 / Benico BV

Horeca24 / Benico BV respecteren uw privacy en zetten zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacy beleid zal u informeren over hoe wij voor uw persoonsgegevens zorgen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u de website bezoekt) en zal u informeren over uw privacy rechten en hoe de wet u beschermt.

Dit privacy beleid is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke gebieden die hieronder zijn uiteengezet. Gebruik ook de verklarende woordenlijst om de betekenis te begrijpen van sommige termen die in dit privacy beleid worden gebruikt.

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN
 2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN
 3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
 4. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 6. INTERNATIONALE OVERDRACHT
 7. BEVEILIGING VAN GEGEVENS
 8. BEWARING VAN DE GEGEVENS
 9. UW WETTELIJKE RECHTEN
 10. WOORDENLIJST

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

Dit privacy beleid is bedoeld om u informatie te geven over de manier waarop Horeca24 / Benico BV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt door uw gebruik van deze website, met inbegrip van alle gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een product of dienst koopt of deelneemt aan een wedstrijd of enquête.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen.

Het is belangrijk dat u dit privacy beleid leest samen met elk ander privacy beleid of kennisgeving voor de eerlijke verwerking die wij kunnen geven bij specifieke gelegenheden wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Dit privacy beleid vormt een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze buiten werking te stellen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsactiviteiten bestaan uit verschillende rechtspersonen. Dit privacy beleid wordt uitgegeven namens de Gastronoble Group, Diamond Catering, Topcold en EMGA, dus wanneer wij in dit privacy beleid "Horeca24 / Benico BV", "wij", "ons" of "onze" vermelden, verwijzen wij naar de relevante onderneming in de Gastronoble Group, Diamond Catering, Topcold en EMGA  die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens (de "verwerkingsverantwoordelijke"). Wanneer u een product of dienst bij ons koopt, laten wij u weten welke entiteit de verwerkingsverantwoordelijke is voor uw gegevens. Horeca24 / Benico BV is de verwerkingsverantwoordelijke en is verantwoordelijk voor deze website.

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen in verband met dit privacy beleid. Als u vragen hebt over dit privacy beleid, met inbegrip van verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming aan de hand van onderstaande gegevens.

CONTACTGEGEVENS

Onze volledige gegevens (Hoofdkantoor van de Europese Unie):

 • Volledige naam van de rechtspersoon:  Horeca24 / Benico BV
 • Naam van Contact: Maxime Verschoore / Jeffry Chielens
 • E-mailadres: info@Horeca24.be
 • Postadres: Grasdreef 10 8200 Brugge België

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID EN UW PLICHT OM ONS OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN WIJZIGINGEN

Wij kunnen dit document van tijd tot tijd wijzigen of updaten. Historische versies van dit beleid kunnen worden verkregen door contact met ons op te nemen.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons alstublieft op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

Onder persoonsgegevens of persoonlijke informatie wordt verstaan alle informatie over een persoon waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens) vallen hier niet onder.

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen en wij hebben die gegevens hieronder gegroepeerd:

 1. Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.
 2. Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 3. Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.
 4. Transactiegegevens omvatten gegevens over betalingen aan en van u en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt aangeschaft.
 5. Technische gegevens omvatten internetprotocoladres (IP), uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browser-plug-in-typen en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 6. Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw aankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en enquêtereacties.
 7. Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 8. Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren.

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in de wet als deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat een specifieke websitefunctie bezoekt. Als wij echter geaggregeerde gegevens combineren of koppelen met uw persoonsgegevens, zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacy beleid.

Wij verzamelen geen speciale categorieën van persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Ook verzamelen wij geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

ALS U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT

Indien wij op grond van de wet of een contract dat wij met u hebben persoonsgegevens moeten verzamelen en u deze gegevens op verzoek niet verstrekt, kunnen wij het contract dat wij met u hebben of proberen af te sluiten (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren) mogelijk niet uitvoeren. In dat geval is het mogelijk dat wij een product of dienst die u bij ons hebt, moeten annuleren, maar wij zullen u op de hoogte stellen wanneer dat het geval is.

3. HOE WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:
Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact- en financiële gegevens geven door formulieren in te vullen of door per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die u verstrekt als u:

 • onze producten of diensten wilt kopen;
 • een account wilt aanmaken op onze website;
 • u zich wilt abonneren op onze dienst of publicaties;
 • u verzoekt om marketing naar u te sturen;
 • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête;
 • of ons feedback wilt geven.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browsing-acties en gebruikspatronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. Wij kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

Derden of publiekelijk beschikbare bronnen. Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet:

 • Technische gegevens van de volgende partijen:
 • aanbieders van analyses, zoals Google, die buiten de EU gevestigd kunnen zijn;
 • advertentienetwerken zoals Google, die buiten de EU gevestigd kunnen zijn; en
 • aanbieders van zoekinformatie, zoals Google, die buiten de EU gevestigd kunnen zijn.
 • Contactgegevens, financiële gegevens en transactiegegevens van in de EU gevestigde aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten, zoals Credit Safe of Cybersource.
 • Identiteits- en contactgegevens van gegevensbemiddelaars of aggregators zoals in de EU gevestigde marktlocaties.
 • Identiteits- en contactgegevens uit voor het publiek toegankelijke bronnen, zoals het handelsregister en het kiesregister binnen de EU.

4. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet dat toestaat. In de meeste gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:
Waar wij het contract moeten uitvoeren dat wij op het punt staan met u aan te gaan of met u zijn aangegaan.

Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten deze belangen niet overstijgen.

Waar wij moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

Over het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve met betrekking tot het verzenden van direct-marketingcommunicatie van derden naar u via e-mail of sms. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor marketingcommunicatie in te trekken door contact met ons op te nemen.

DOELEINDEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Hieronder hebben wij in tabelvorm een beschrijving gegeven van alle manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, en van de rechtsgrondslagen waarop wij ons daarbij baseren. Wij hebben ook vastgesteld wat onze legitieme belangen zijn, waar van toepassing.
Wij kunnen uw persoonsgegevens voor meer dan één wettige reden verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u informatie nodig hebt over de specifieke rechtsgrond waarop wij ons baseren voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer in de onderstaande tabel meer dan één rechtsgrond is vermeld.
Doel/activiteit
Soort gegevens
Rechtmatige grondslag voor de verwerking, met inbegrip van de grondslag van het rechtmatige belang
Om u als nieuwe klant te registreren
a. Identiteit
b. Contact
Uitvoering van een contract met u
Om uw bestelling te verwerken en af te leveren, inclusief:
a. Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten
b. Aan ons verschuldigde bedragen innen
a. Identiteit
b. Contact
c. Financieel
d. Transactie
e. Marketing en communicatie
a. Uitvoering van een contract met u
b. Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (voor het innen van vorderingen)
Om onze relatie met u te beheren, die zal omvatten:
a. U op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacy beleid
b. U vragen een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen
a. Identiteit
b. Contact
c. Profiel
d. Marketing en communicatie
a. Uitvoering van een contract met u
b. Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen
c. Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie bij te houden en te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)
Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijsvraag, wedstrijd of enquête
a. Identiteit
b. Contact
c. Profiel
d. Gebruik
e. Marketing en communicatie
a. Uitvoering van een contract met u
b. Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en om onze activiteiten uit te breiden)
Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)
a. Identiteit
b. Contact
c. Technisch
a. Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor de bedrijfsvoering, de levering van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, fraudepreventie en in het kader van een reorganisatie of herstructurering van de activiteiten van de groep)b. Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen
Om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en de effectiviteit te meten of te begrijpen van de advertenties die wij voor u verzorgen
a. Identiteit
b. Contact
c. Profiel
d. Gebruik
e. Marketing en communicatie
f. Technisch
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en om onze activiteiten uit te breiden en om onze marketingstrategie te informeren)
Data-analyse gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantervaringen te verbeteren
a. Technisch
b. Gebruik
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten te definiëren voor onze producten en diensten, om onze website up-to-date en relevant te houden, om onze activiteiten uit te breiden en om onze marketingstrategie te informeren)
Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijn
a. Identiteit
b. Contact
c. Technisch
d. Gebruik
e. Profiel
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf uit te breiden)


PROMOTIE-AANBIEDINGEN VAN ONS

Wij kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Zo bepalen wij welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant mogen zijn (wij noemen dit marketing).
U ontvangt marketingberichten van ons als u informatie van ons hebt gevraagd of goederen of diensten van ons hebt gekocht of als u uw gegevens aan ons hebt verstrekt toen u deelnam aan een prijsvraag of zich registreerde voor een actie, en u er in elk geval niet voor hebt gekozen om die marketing niet te ontvangen

MARKETING DOOR DERDEN

Wij zullen uw uitdrukkelijke opt-in toestemming krijgen voordat wij uw persoonsgegevens delen met een bedrijf buiten de Nisbets Group voor marketingdoeleinden.

AFMELDEN (OPTING OUT)

U kunt ons of derden te allen tijde vragen om te stoppen met het verzenden van marketingberichten door in te loggen op de website en relevante vakjes aan te vinken of uit te vinken om uw marketingvoorkeuren aan te passen of door de opt-out-links te volgen in elk marketingbericht dat naar u wordt verzonden.
Als u afziet van het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van de aankoop van een product/dienst, garantieregistratie, product-/dienstervaring, updates of andere transacties.

COOKIES

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies instellen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, dient u er rekening mee te houden dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet naar behoren functioneren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

WIJZIGING VAN HET DOEL

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij deze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.
Als wij uw persoonsgegevens voor een niet-verwant doel moeten gebruiken, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en zullen wij uitleggen op welke wettelijke basis wij dit kunnen doen.
Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit is vereist of toegestaan door de wet.

5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met de hieronder vermelde partijen voor de doeleinden die in de tabel in paragraaf 4 hierboven zijn uiteengezet.
Externe derden zoals opgenomen in de woordenlijst.
Softwareleveranciers, e-mailproviders en sociale media-platforms zoals Facebook te informeren om relevante website-inhoud en -advertenties aan u te leveren en de effectiviteit te meten of te begrijpen van de reclame die wij voor u verzorgen.
Aanbieders van software voor webanalyse en gebruikerservaring, zoals Google, om onze website, producten/diensten, marketing en klantervaringen te verbeteren
Leveranciers van personalisatietools om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijn.
Derden aan wie wij delen van onze activiteiten of onze activa kunnen verkopen, overdragen of fuseren. Als alternatief kunnen wij proberen andere bedrijven over te nemen of ermee te fuseren. Als er een verandering plaatsvindt in ons bedrijf, dan kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens gebruiken op dezelfde manier zoals uiteengezet in dit privacy beleid.

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en dat zij deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe om uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken.

6. INTERNATIONALE OVERDRACHT

Wij geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als wij besluiten om uw persoonsgegevens in de toekomst om welke reden dan ook uit de EER door te geven, zorgen wij ervoor dat er een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden. Voor meer details, zie Europese Commissie: Adequaatheid van de bescherming van persoonsgegevens in niet-EU-landen.
Wanneer wij gebruik maken van bepaalde dienstverleners, kunnen wij gebruik maken van specifieke contracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Voor meer details, zie Europese Commissie: Modelcontracten voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.
Wanneer wij gebruik maken van aanbieders die in de VS zijn gevestigd, kunnen wij gegevens aan hen doorgeven als zij deel uitmaken van het Privacy Shield dat van hen eist dat zij een soortgelijke bescherming bieden als persoonsgegevens die tussen Europa en de VS worden gedeeld. Voor meer details, zie Europese Commissie: EU-VS Privacy Shield.

7. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze worden geraadpleegd, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Daarnaast beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om te weten. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.
Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoede inbreuk in verband met persoonsgegevens te behandelen en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een inbreuk waar wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

8. BEWARING VAN DE GEGEVENS

HOE LANG GEBRUIKT U MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.
Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met het aantal, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.
In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden, in welk geval wij deze gegevens voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u hiervan verder op de hoogte te stellen.

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens.
Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens.
Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens.
Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens.
Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens.
Recht om de toestemming in te trekken.
Als u gebruik wilt maken van een van de bovengenoemde rechten, kunt u contact met ons opnemen via info@horeca24

GEWOONLIJK KOSTELOOS

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter wel een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of excessief is. Als alternatief kunnen wij in deze omstandigheden weigeren aan uw verzoek te voldoen.

WAT WIJ MISSCHIEN VAN U NODIG HEBBEN

Het kan nodig zijn dat wij specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of de uitoefening van een van uw andere rechten) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden verstrekt aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen in verband met uw verzoek om onze reactie te versnellen.

TERMIJN OM TE ANTWOORDEN

Wij proberen binnen een maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Soms kan het langer dan een maand duren als uw aanvraag bijzonder complex is of als u een aantal aanvragen heeft ingediend. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en u op de hoogte houden.

10. WOORDENLIJST

RECHTSGROND

Legitiem belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om u in staat te stellen de beste service/product en de beste en veiligste ervaring te bieden. Wij zorgen ervoor dat wij alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positieve als negatieve) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden overschaduwd door de gevolgen voor u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn). Door contact met ons op te nemen, kunt u meer informatie verkrijgen over de manier waarop wij onze legitieme belangen afwegen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten.
Uitvoering van een overeenkomst betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of het nemen van maatregelen op uw verzoek voordat u een dergelijke overeenkomst aangaat.
Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

DERDE PARTIJEN

Interne derde partijen

Andere ondernemingen binnen de Horeca24 Group die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke of verwerker en die in de EU zijn gevestigd en IT- en systeemadministratiediensten verlenen en daarover rapporteren.
Externe derde partijen
Dienstverleners die in de EU gevestigde verwerkende bedrijven zijn en IT- en systeembeheersdiensten verlenen.
Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, met inbegrip van in de EU gevestigde advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars, die consultancy-, bancaire, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen.
HM Revenue & Customs, (de Britse belastingdienst), regelgevers en andere autoriteiten gevestigd in de Europese Economische Ruimte die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.
Marktonderzoeksbureaus, handelaren in lijsten, bureaus voor fraudepreventie.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U hebt recht om:

Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend "gegevensverzoek door betrokkene"). Dit stelt u in staat een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
Correctie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Hierdoor kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u bewaren, laten corrigeren, hoewel wij mogelijk de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.
Verwijdering te verzoeken van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om de verwerking ervan voort te zetten. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen in overeenstemming met de lokale wetgeving. Het is echter mogelijk dat wij niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.
Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er iets is met betrekking tot uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond omdat u van mening bent dat deze gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden overstijgen.
Beperking van verwerking te verzoeken van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat ons in de volgende scenario's te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (c) als u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als wij ze niet langer nodig hebben zoals u ze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten verifiëren of wij dwingende legitieme redenen hebben om ze te gebruiken.
Overdracht aan te vragen van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie die u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of die wij hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.
Uw toestemming te allen tijde in te trekken als wij vertrouwen op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij bepaalde producten of diensten mogelijk niet aan u leveren. Wij zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Heb je een vraag?

Vragen of problemen? Wij staan voor u klaar! Neem contact op met onze klantenservice voor een snelle en correcte ondersteuning.

Blijf op de hoogte

België - Nederland

© Horeca24 - BTW/TVA BE 0838.473.146  -  info@horeca24.be  -  Privacy policy  -  Cookie Policy  -  Disclaimer  -  Algemene voorwaarden