Veilig online betalen
Dienst na verkoop + installatie mogelijk op afspraak
Gratis verzending vanaf €75

Betalingsvoorwaarden

7.1 Betaling dient te geschieden netto-contant ten tijde en ter plaatse van de online bestelling op de webshop van Horeca24.be, geen betaling geen levering of blockage in de stock.
7.2 Indien tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat betaling kan geschieden door middel van storting of overmaking op een door Horeca24 / Benico BV aangewezen bank- of Postbankrekening, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.3 De wederpartij kan zich alleen dan op verrekening beroepen, indien hetzij zijn vordering door Horeca24 / Benico BV wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
7.4 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande rekening.

Heb je een vraag?

Vragen of problemen? Wij staan voor u klaar! Neem contact op met onze klantenservice voor een snelle en correcte ondersteuning.

Blijf op de hoogte

België - Nederland

© Horeca24 - BTW/TVA BE 0838.473.146  -  info@horeca24.be  -  Privacy policy  -  Cookie Policy  -  Disclaimer  -  Algemene voorwaarden