Veilig online betalen
Dienst na verkoop + installatie mogelijk op afspraak
Gratis verzending vanaf €75

Garantie

Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Horeca24 / Benico BV in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door Horeca24 / Benico BV geleverde, verwerkte en gebruikte materialen.

Indien de wederpartij genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat de geleverde zaak (zaken) of de geleverde materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Horeca24 / Benico BV de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, tenzij Horeca24 / Benico BV de geleverde zaak (zaken) of de geleverde materialen verkiest te vervangen.

Horeca24 / Benico BV zal slechts uitvoering geven aan garantieverplichtingen indien en voor zover de betreffende zaken en/of materialen zich binnen de landsgrenzen van Nederland bevinden.

De garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde verricht of heeft laten verrichten, het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, dan wel indien de wederpartij het geleverde onoordeelkundig heeft behandeld, gebruikt of onderhouden.

Indien de wederpartij het gekochte heeft meegenomen naar het buitenland, is de wederpartij gehouden het geleverde op kosten te (doen) bezorgen op het vestigingsadres van Horeca24 / Benico BV.

Heb je een vraag?

Vragen of problemen? Wij staan voor u klaar! Neem contact op met onze klantenservice voor een snelle en correcte ondersteuning.

Blijf op de hoogte

België - Nederland

© Horeca24 - BTW/TVA BE 0838.473.146  -  info@horeca24.be  -  Privacy policy  -  Cookie Policy  -  Disclaimer  -  Algemene voorwaarden